Voor organisaties die hun welzijn en vitaliteit willen verhogen.

Voor organisaties die hun welzijn en vitaliteit willen verhogen.

Onze missie en visie

Het is onze missie om welzijn binnen organisaties in Nederland te laten groeien.


Wij geloven, dat in een werkklimaat waar:

> aan de basisbehoeften wordt voldaan;*

> het doel gezamenlijke en helder is; 

> mensen kennis hebben van hoe ze eigenaarschap kunnen nemen over hun welzijn,

dat medewerkers en organisaties dan het beste uit zichzelf halen en daarmee duurzaam inzetbaar blijven.

Alles wat wij doen staat in het teken van het creëren van zo’n klimaat en het mensgericht begeleiden de organisatie en haar medewerkers.

* Veiligheid, erkenning en autonomie.

WAT IS WELZIJN?
WAT IS WELZIJN?
WAT IS ER NODIG OM WELZIJN TE CREËREN?
WAT IS ER NODIG OM WELZIJN TE CREËREN?

De initiatiefnemers

Jeanette van Duffelen
Jeanette van Duffelen

"Mijn zienswijze is dat een ieder het vermogen heeft om zijn of haar welzijn te bevorderen" 

Bregje Meurkens
Bregje Meurkens

" Mijn ervaring is dat de leidinggevende de basis vormt voor een bedrijfscultuur waar medewerkers eigenaarschap kunnen en durven nemen voor hun welzijn."


Onze zienswijze en aanpak

Onze aanpak is gericht op wat je wél wilt: mensen die zich prettig voelen op het werk 

en niet gericht op wat je niet wilt: verzuim. 

Dit vanuit de universele wet: Dat wat je aandacht geeft groeit.


Onze focus is in de eerste plaats op amplitie:

het versterken van de werkomgeving middels het ondersteunen van leidinggevenden en samenwerkers.


In de tweede plaats focussen we ons op preventie:

het versterken van de organisatie in het voorkómen van uitval.


In de derde plaats focussen we ons op curatie:

het proactief begeleiden van verzuim en re-integratie vanuit het eigen regiemodel.


Deze processen vinden simultaan plaats.