Dé partner voor preventieve arbodienstverlening

Dé partner voor preventieve arbodienstverlening

Onze visie

Door het welzijn van de mens binnen de organisatie centraal te stellen en de onderlinge verbinding te vergroten, vermindert het verzuim. 

Wat we doen

Wij bieden de tools om een organisatie in te richten op preventie door in te zetten op het vergroten van het welzijn en het leveren van pro-actieve verzuimbegeleiding.

WAT IS WELZIJN?
WAT IS WELZIJN?
WAT IS ER NODIG OM WELZIJN TE CREËREN?
WAT IS ER NODIG OM WELZIJN TE CREËREN?

De initiatiefnemers

Jeanette van Duffelen
Jeanette van Duffelen

"Mijn zienswijze is dat een ieder het vermogen heeft om zijn of haar welzijn te bevorderen" 

Bregje Meurkens
Bregje Meurkens

" Mijn ervaring is dat de leidinggevende de basis vormt voor een bedrijfscultuur waar medewerkers eigenaarschap kunnen en durven nemen voor hun welzijn."


Waar wij in geloven

Onze aanpak is gericht op wat je wél wilt: mensen die zich prettig voelen op het werk en niet gericht op wat je niet wilt: verzuim. 

Dit vanuit de universele wet: Dat wat je aandacht geeft groeit.

De volgorde van aandacht is wat ons betreft:

  • context van veiligheid, autonomie en waardering binnen een organisatie creëren;
  • medewerkers en leiding bewust maken van hun eigenaarschap;
  • zorgen dat gezonde mensen gezond blijven;
  • voorkomen dat mensen door over-of onderbelasting arbeidsongeschikt worden;
  • verzuim pro-actief en mensgericht begeleiden.


Bij duurzame inzetbaarheid spelen twee partijen een rol: de leidinggevenden en de medewerkers.

Het staat vast dat de cultuur binnen een organisatie en de stijl van leidinggeven grote impact heeft op het welzijn van de medewerkers. Wanneer medewerkers werken in een omgeving waar ze zich veilig, autonoom en erkend voelen, dan is de kans dat ze zich arbeidsongeschikt melden kleiner of is de duur van hun verzuim korter.

Daarnaast is het nodig dat medewerkers (leidinggevende zijn ook medewerkers) kennis krijgen over hoe ze hun welzijn kunnen vergroten, en weten hoe ze hun over- en onderbelasting kunnen verminderen. Er is een bewustwordingsproces nodig waardoor men bewuste keuzes kan maken in gedrag en het eigenaarschap kan nemen voor het eigen welzijn. 

Iedereen kan arbeidsongeschikt worden en hoe je er mee omgaat, is een keuze.