Welzijn

Foto Welzijn 11366746172

Welzijn is een gevoel van welbevinden.

  • Gezien en veilig voelen;
  • Vitaliteit en gezondheid hebben;
  • Ruimte ervaren om eigen keuzes te maken;
  • Toekomstperspectief zien;
  • Verbonden voelen, de organisatie zijn!

Onze dienstverlening is erop gericht dat iedereen in de organisatie eigenaarschap kan nemen voor zijn eigen welzijn en ziet welke impact hij of zij heeft op het welzij  van de collega's.