Wat is er nodig om welzijn te creëren?

De leiding

Creëert een werkklimaat waar mensen zich erkent en veilig voelen en waar ruimte is voor autonomie.

Een groot gedeelte van ons gedrag is onbewust, en tegelijkertijd heeft dat gedrag wel impact op de mensen om ons heen. Als leidinggevende is bewustwording van het eigen gedrag een belangrijk onderdeel van het vergoten van het welzijn binnen een organisatie.

De medewerker

Heeft kennis en bewustzijn over hoe gezond te blijven en neemt eigenaarschap voor zijn eigen welbevinden.

Alleen wijzelf kunnen keuzes maken die bijdragen aan ons welzijn. Door kennis te krijgen over hoe ons lichaam en geest werkt en door te reflecteren op onze behoeften, zijn we allemaal in staan keuzes te maken die ons welzijn te vergroten.


Er staan in het vergoten van ons welzijn drie pijlers centraal: 

Vitaliteit
Mindset & gedrag
Perspectief
Een ontspannen en fit lichaam ontwikkelen. Bewust worden van denk- en gedragspatronen en effectieve patronen aanleren. Weten wat je kan en wil. Werk- of levensdoel helder maken.