Werkwijze

Wat doet de Cosense Groep?

De dienstverlening van de Cosense Groep is erop gericht dat het welzijn en werkgeluk groeit binnen een organisatie met als resultaat dat het verzuim vermindert. Daarnaast wordt verzuim dat wel ontstaat pro-actief begeleid.

Dit doen we met een multidisciplinair team en in nauwe samenwerking met HR en leidinggevenden van de organisatie zelf.


Stap 1: Duurzame relatie aangaan.

Wij verkopen geen product. We leveren een dienst die valt of staat met de samenwerking met de mensen binnen de organisatie. Hun kennis en onze expertise zorgt ervoor dat we maatwerk kunnen leveren.

Stap 2: Inventariseren.

We inventariseren in de organisatie hoe het staat met veiligheid, welke leiderschapsstijlen er worden gebruikt, hoe om wordt gegaan met verzuim, wat de werkdruk en werksfeer is en waar de behoeften liggen.

Stap 3: Plan maken.

We stellen een projectteam samen met mensen van Cosense en mensen uit de organisatie en maken met elkaar een plan gestoeld op de inventarisatie die we hebben gedaan. In dat plan geven we weer welke interventies er nodig zijn en op welke wijze de bedrijfsarts en arbeidsdeskundige worden ingezet.

Stap 3: Onze expertise inzetten.

De samenwerking gaat van start waarbij ons multidisciplinaire team in nauwe samenwerking met HR en de leidinggevenden ondersteunt om het welzijn binnen de organisatie te vergroten. We stemmen regelmatig met elkaar af over hoe het gaat en leren en groeien met elkaar.