Covid

Werkwijze en richtlijnen Covid 19

Algemeen

Het Covid virus vraagt ons om anders met elkaar om te gaan en onze bedrijfsvoering daarop aan te passen. Het is een bijzondere tijd waarin de richtlijnen regelmatig veranderen. Het vraagt om flexibiliteit.

Het team van Cosense Groep volgt in de eerste plaats te richtlijnen van het RIVM:

-1,5 meter afstand houden;

-handen regelmatig wassen;

-hoesten en niezen in de ellenboog;

-bij milde klachten thuisblijven;

-bij koorts in quarantaine;

-zoveel mogelijk thuiswerken.

Inzetbaarheidscoaches

Voor de coaches geldt dat we zoveel mogelijk online werken. Voor wie daar de voorkeur aan geven, kiezen we ervoor iemand fysiek te ontmoeten. Uiteraard in acht nemend alle bovengenoemde richtlijnen van het RIVM. Er kan in dat geval ervoor gekozen worden om de coaching buiten plaats te laten vinden, door te wandelen. Als de coaching op ons kantoor plaatsvindt, zorgen we er voor dat we de ruimte en omgeving hygiënisch reinigen.

Arbeidsdeskundige

Wilma volgt de richtlijnen van het RIVM en NVvA ( Beroepsvereniging Arbeidsdeskundigen ). De afspraken voor de arbeidsdeskundige onderzoeken kunnen online met beeldbellen via Microsoft Teams plaatsvinden. De afspraak kan ook plaatsvinden op de locatie van de school, op voorwaarde dat we de richtlijnen kunnen volgen ( 1,5 meter afstand houden en geen van de deelnemers hebben klachten zoals verkoudheid en koorts ).

Bedrijfsarts

Peter volgt naast het RIVM ook de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB).

Afspraken zullen zoveel mogelijk via beeldbellen en telefoon plaatsvinden. Indien nadrukkelijk gewenst kan er ook een face to face afspraak worden gemaakt. Degene waarmee de afspraak wordt gemaakt dient dan eerst de Covid-Vragenlijst in te vullen voordat de afspraak kan doorgaan.

Aanmelden Covid test

Vanaf 1 juni is het aanvragen van een Covid test  via de bedrijfsarts niet meer van toepassing. Iedereen met klachten kan zelf een test aanvragen bij de GGD via het telefoonnummer 0800-1202 op basis van het BSN. Hierdoor hoeft de bedrijfsarts geen acties meer te ondernemen wat de procedure zal verkorten, waardoor men sneller de uitslag ontvangt. Bij een positieve test graag direct contact opnemen met bedrijfsarts, zodat de juiste acties kunnen worden ondernomen.

Wanneer testen?

Bij klachten zoals verkoudheid, hoesten, verhoging of plotseling verlies van smaak en geur, is het raadzaam een Covid test aan te vragen bij de GGD. Bij deze klachten dient men thuis te blijven en mag men alleen naar buiten voor de test.

Let op: Indien men tot een risicogroep behoort of ernstig ziek is, bijvoorbeeld hoge koorts en last van benauwdheid, dan dient men de huisarts, behandelend arts of de huisartsenpost te benaderen. 

Ter Afsluiting

Aangezien er nog veel onbekend is over het verloop van het virus nog onbekend is en de kennis over het virus steeds verder toeneemt, zullen er ongetwijfeld aanpassingen komen aan deze richtlijnen.

Daar zullen we jullie vroegtijdig van op de hoogte brengen.

Mochten er vragen zijn, bel of mail ons gerust!

We wensen jullie veel gezondheid toe en laten we vooral elkaar blijven opzoeken in deze periode.

Hartelijke groet,

Het team van de Cosense Groep